• Nazev

   

  Ambulance klinické psychologie
  Mgr. Jan Dufek
  klinický psycholog, psychoterapeut

  Ambulance funguje jako poskytovatel zdravotních služeb. Smlouva s OZP, VZP, RBP.

  Poskytuji komplexní psychologickou péči pro dospělé a dospívající:
  individuální psychoterapii, krizovou intervenci, psychologické konzultace a poradenství

  S čím mohu pomoci:
  krizové životní situace, vztahové problémy, traumatické zážitky, sebepoškozování, 
  problematika úzkostí a deprese, poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie), 
  psychosomatické potíže, psychosexuální problematika, poruchy osobnostního vývoje.

  Portrt03

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie, Filosofická fakulta Masarykovy university Brno (1991 – 1996)
 • Specializační zkouška v oboru klinické psychologie (1999)
 • Funkční specializace pro psychoterapii (2003)

Další vzdělání, psychoterapeutické výcviky

 • Systematický psychoterapeutický výcvik ve skupinové analýze (od 1996)
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii (1996-2013)
 • Kurz v ROR metodě při IPVZ Praha (1996 - 2001)

Odborná praxe

 • Vojenská nemocnice Brno, klinický psycholog (1996 – 1999)
 • Asistent LF MU Brno na odd. lékařské psychologie při Psychiatrické klinice FN Brno (2000-2004)
 • Klinický psycholog na Psychiatrické klinice FN Brno (2000-2020 )
 • Vedoucí klinický psycholog Psychiatrické kliniky FN Brno (2005 - 2015)
 • Sexuologická ambulance PK FN Brno (2004-2018)
 • Praxe na Vídeňské psychiatrické klinice (2001)
 • Praxe na sexuologickém odd. PL Bohnice, Sexuologickém ústavu Praha (2004)

Služby

Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie představuje pravidelná setkávání pacienta a terapeuta, obvykle ve frekvenci 1x týdně, v rámci kterých získává pacient lepší náhled na své emoční stavy, souvislosti mezi vnějším světem, životními okolnostmi, vztahy s druhými lidmi a svou osobností. Hlubší a podrobnější pochopení vlastního duševního i tělesného prožívání umožňuje vyvážený osobnostní růst, opouštění nefunkčních schémat jednání a/nebo nalézání nových postojů k okolnímu světu i k sobě samému.

Krizová intervence

Krizová intervence

Psychologická pomoc v případě krizových životních situací, jako mohou být např. rozvod, nemoc, úmrtí blízké osoby, různé katastrofické události, další obtížné životní situace.

Poradenství

Poradenství

Poradenství, partnerské poradenství. Poradenství směřované k řešení aktuálních zátěžových životních situací, problémů v partnerství, podpoření osobního růstu.

Psychologické vyšetření

Psychologické vyšetření

Psychologické vyšetření, komplexní klinicko-psychologická diagnostika, diferenciální diagnostika psychických poruch. Hlavním prostředkem diagnostiky je pohovor s klientem zaměřený na popis obtíží, zachycení souvislostí s životními událostmi. Při vyšetření mohou být použity psychologické testové metody. Vyšetření osobnosti, intelektu, dalších psychických funkcí dle domluvy.

Podmínky

Objednání

K návštěvě je nutné se objednat předem, nejlépe telefonicky na čísle +420 608 383 355. Během terapií telefon nezvedám, volejte opakovaně nebo pište SMS.

Lze použít také e-mailový kontakt na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dohodnutý termín je závazný, jeho případnou změnu oznamte prosím co nejdříve.

První hodina slouží k orientaci ve Vašem problému a ke zvážení možných řešení. Dohodneme se na způsobu práce buď formou pravidelného setkávání v rámci psychoterapie (zpravidla 1x týdně) nebo na jednorázových konzultacích.

Diskrétnost a zachovávání mlčenlivosti jsou samozřejmostí.

Úhrady

Ambulance má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP (111), OZP (207), RBP (213).  

 • Cena za 50min konzultace činí 1000 Kč.
 • Cena za vyšetření se pohybuje obvykle od 1000 do 8000 Kč, podle délky a náročnosti vyšetření. 
 • Preferuji platbu bezhotovostním převodem na bankovní účet u: mBank, 670100-2215093282/6210.
  Jako variabilní symbol uveďte datum plánovaného sezení. Platbu je vhodné uskutečnit s předstihem.

V případě, že se nedostavíte na objednané sezení bez jeho zrušení minimálně 24 hodin předem, bude Vám cena prošlého sezení připočtena k ceně následujícího sezení.

Kontakt

Mgr. Jan Dufek
Ambulance klinické psychologie

Ordinační hodiny

 • PO: 8:00 - 13:00
 • ÚT: 8:00 - 13:00
 • ST: 8:00 - 12:00, 15:00 - 19:00
 • ČT: 8:00 - 12:00, 15:00 - 19:00
 • PÁ: 8:00 - 13:00

Jak se k nám dostanete?

 • Autem - pozor, přímo před ambulancí je zákaz parkování. Parkovat lze v okolních ulicích, nejlépe na parkovišti před školní jídelnou na Masarykově náměstí, před školou v ulici Komenského, v ulici Dvořákova.
 • Autobusem - pěšky z autobusového nádraží nebo ze zastávky Hustopeče, nemocnice. Je to přibližně stejně daleko. 
 • Vlakem - od vlakové stanice Hustopeče je ambulance vzdálena asi 500m, 5 minut chůze. 
 • Na kole - před vchodem jsou k dispozici stojany, případně možno kolo zanechat v čekárně.

Psychologická ambulance je umístěna v přízemí budovy Dvořákova 1, vstup je z pravé strany objektu, navazuje dvůr ZŠ Komenského.

Venku
Pracovna2